OSPRZĘT

DENKA STOŻKOWE Z PVC gwin-towane, ułatwiające zejście kolumny rur.

DENKA Z PVC do rur gwin-towanych na ściance.

POKRYWKI Z PVC Z gwintem męskim do zamykania studni.

DENKA Z PVC KLEJONE. Mają niższą cenę w porównaniu do korków gwintowanych oraz gabaryty takie jak rury, na których są montowane.

PRZEZROCZYSTE DENKA Z PE-LD: elementy zamykające o bardzo niskiej cenie służące do zamykania stu-dni na powierzchni lub do zabezpiecze-nia gwintów na rurach.

DENKA Z PVC do rur gwin-towanych na ściance.

ŚCIĄGACZ PVC w bardzo atrakcyjnej cenie, do montażu ko-lumny rurowej.

ŚCIĄGACZ W KSZTAŁCIE DZWONA, wyłącznie do rur kielichowych (gwintowanych i niegwintowanych). Pod-nosząc pierścień blokuje się ściągacz pod kielichem.

ŚCIĄGACZ STALOWY do rur gwintowanych wyposażony w pokrętło do blokady i odblokowania połączenia z rurami.

DENKA SKRZYDEŁKOWE Z POLIETYLENU zakładane na docisk. Dostępne w różnych średnicach.

REDUKCJE STUDZIENNE Z PVC z żeńskim gwintem, wyposażone w klin z PVC z gwintem męskim/żeńskim służące do łączenia rur z PVC o różnej średnicy, jeżeli komora pompowania jest większa od studni ujmującej.

ZŁĄCZE DIELEKTRYCZNE. Spełnia zasadniczą rolę w celu zagwarantowania stałej izolacji elektrycznej między poszczególnymi materiałami w przypadku, gdy kolumna składa się z rur wykonanych z różnych surowców ( na przykład stali nierdzewnej i stali węglowej), a ponadto chroni dalszą część kolumny przed ewentualnym prądem błądzącym.

ŚCISK STALOWY do odzysku kolumny rurowej w studniach sondujących. Nakrętka mocująca została poddana specjalnej obróbce cieplnej i ma głowicę antypoślizgową.

GŁOWICE ZAMYKAJĄCE Z PVC z otworem pośrodku, korkiem i przejściem kablowym. Głowice składają się z kołnierza i przeciwkołnierza, które są połączone i przykręcone śrubami i sworzniami i służą do zabezpieczenia studni przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

GŁOWICE ZAMYKAJĄCE Z PVC dociskowe z otworem pośrodku, korkiem i przejściem kablowym. Mają niższą cenę w porównaniu do normalnych głowic studziennych i są łatwiejsze do założenia, gdyż nie wymagają śrub lub sworzni, a jednocześnie zapewniają szczelność studni w odniesieniu do środowiska zewnętrznego za pomocą umieszczonego wewnątrz gumowego uszczelnienia (o-ring).

OPASKA MOCUJĄCA STALOWA do podtrzymywania kolumny podczas fazy spuszczania do studni, powinna być założona w odległości co najmniej 300 mm od kielicha rury, aby zapobiec zniekształceniu gwintu.

KOREK ROZPOROWY ZAMYKANY Z TWORZYWA wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa. Dostępny w różnych średnicach, odporny na korozję i działanie słonej wody.

PROWADNIK Z TWORZYWA służący do osiowego ustawienia kolumny rur studziennych podczas fazy obniżania. Składa się z opasek mocujących ze skrzydełkami, aby można go było dostosować do różnych średnic wiercenia. Skrzydełka, rozmieszczone w równej odległości, można przyciąć, aby dopasować je do wymaganych wymiarów.

PROWADNIK Z TWORZYWA służący do osiowego ustawienia kolumny rur studziennych podczas fazy obniżania. Nadaje się do wszystkich średnic, ponieważ składa się z pojedynczych elementów, które są wzajemnie zaczepione zawiasem. Liczba elementów zależy od średnicy kolumny. Tworzywo, z którego jest wykonany prowadnik sprawia, że jest on bardzo sprężysty i elastyczny, co przydaje się w razie nierówności ścianek otworu, a ponadto ślizgacze są gładkie i ułatwiają ześlizg. Całkowite wymiary przekraczają o 100 mm średnicę rury (50 mm dla każdego łuku).

PROWADNIK Z TWORZYWA służący do osiowego ustawienia kolumny rur studziennych podczas fazy obniżania. Składa się z pojedynczych elemen-tów, które są wzajemnie połączone: opaska mocująca i 3 małe odcinki rur o różnych średnicach, w zależności od potrzeb, wzajemnie równoodległe. Jest to skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie.

ZABEZPIECZENIA STUDZIENNE, zamykane, ze stali lakierowanej. Dostępne w średnicach 90, 150 i 200 mm, standardowa długość 500 mm.

ZBIORNIK-CYSTERNA Z HDPE do transportu cieczy, metalowa obudowa zewnętrzna, wypo-sażona w otwór wlotowy Ø 135 mm zamykany pokrywą z gumową uszczelką w górnej części oraz w otwór wylotowy Ø 50 mm z kurkiem w dolnej części. Pojemność 1000 litrów, wymiary: wysokość 116,30 cm, podstawa 120 x 100 cm.

PRZENOŚNA TAŚMA POMIAROWA do pomiaru poziomu w studniach, piezometrach, itp. Przyr-ząd składa się z okrągłego kabla z podziałką, dostępnego w różnych długościach od 50 do 500 m, z końcówką z nierdzewnej stali inox 304 Ø 12 mm, wyposażonego w rolkę do zwijania kabla, uchwyt do tran-sportu oraz kartę elektroniczną, sygnalizator świetlno-dźwiękowy i diodę informującą o wyczerpaniu baterii.

SKRZYNKI KATALOGOWE Z HDPE do badań, 5 przed-ziałów. Dostępne z kształtowaną pokrywką w celu ułatwienia nakład-ania, poręczne i wytrzymałe.

OKRĄGŁY ŻWIREK DRENUJĄCY, płukany, dostępny w różnej granulometrii (2,00/ 3,00 mm 3,00/4,00 mm itd.) pakowany w worki big bag lub w worki o poj. 25 kg.

POJEMNIK NA CIECZ, składający się z worka wykonanego z wyjątkowo wytrzymałej tkaniny polie-strowej z plastikową powłoką i wzmocnionego łatwym do zamontowania metalowym szkieletem . Pojemność od 1 do 60 m3 (w zależności od wymiarów, patrz tabela poniżej). Jeżeli nie jest wykorzystywany zbiornik może być złożony zajmując minimalną ilość miejsca.

WSKAŹNIK TWARDOŚCI WODY I PASKI WSKAŻNIKOWE PH. Twardość wody jest spowodowana niemal wyłącznie przez obecność jonów wapnia i magnezu. Pozostałe metale mają podobny efekt, ale zwykle nie są obecne w wystarczająco wysokich stężeniach w wodzie pitnej i nie stwarzają problemów.

Opakowanie zawiera 50 testów. Łatwe w obsłudze, jednorazowe i niedrogie. Świetny sposób, aby uzyskać szybkie odpowiedzi w terenie lub w laboratorium. Paski wskaźnikowe PH obejmują różne wartości pH w uniwersalnym zakresie od 0 do 14. Wskaźnik jest chemicznie związany z podłożem celulozowym, paski nie zanieczyszczają materiału testowego – w przeciwieństwie do tradycyjnych papierków wskaźnikowych.

Oznacza to, że paski wskaźnikowe pH mogą pozo-stać w środowisku testowym na czas nieokreślony – wykonują bardzo dokładne pomiary, również w roztworach słabo buforowanych

ZESTAW DO POMIARU ZAPIASZCZENIA w płuczce wiertniczej jest prosty w obsłudze, dokładny i ekonomiczny. Przesiewanie odbywa się poprzez specjalny ekran siatkowy, który przechwytuje piasek i inne większe cząstki obecne w cieczy. W zestawie znajduje się sitko zamontowane na plastikowym pojemniku cylindrycznym, lejek z tworzywa sztucznego, który jest zakładany na cylinder, szklana menzurka i pojemnik na wodę.

Szklana menzurka ma skalę od 0 do 20% i wskazuje procentowe zapiaszczenie płynu. Objętość piasku, z przestrzenią między ziarnami włącznie, jest wyrażona jako procent objętości płuczki wiertniczej. Wartość odczytywana na menzurce to % objętość piasku. Do zestawu można dokupić stosowną obudowę z tworzywa sztucznego, jak na zdjęciu, jak również poszczególne akcesoria

MARSH FUNNEL VISCOSIMETER + MIARKA

Lejek Marsha to proste urządzenie do wskazywania lepkości płynu wiertniczego, pomiaru dokonuje się przy użyciu miarki i lejka. Otrzymany wynik za-leży częściowo od rzeczywistej lepkości, a częściowo od czasu żelowania. Miarka ma podziałkę w centymetrach sześciennych i uncjach płynów i została zaprojektowana specjalnie do użytkowania razem z lejkiem Marsha.

Obydwa przyrządy służą do szybkiego pomiaru na miejscu lepkości płynu wiertniczego. Odczyt na lejku Marsha ma charakter orientacyjny, ale może wskazać zmiany lepkości płynu, w wyniku czego będzie można wdrożyć działania naprawcze. Lepkość to stosunek prędkości przepływu próbki płynu przez przewód wylotowy (prędkość cięcia) do wielkości siły (ciężar płynu), które powoduje jego przepływ (naprężenie ścinające).

Jego wartość jest podawana jako liczba niezbędnych sekund, aby jeden litr próbki płynu wypłynął z pełnego lejka Marsha.

WAGA DO POMIARU GĘSTOŚCI.

Waga umożliwia dokładne określenie gęstości cieczy w sposób prosty i skuteczny. Temperatura cieczy wiertniczej nie ma znaczącego wpływu na dokładność odczytów.

Jest jednym z najbardziej czułych i precyzyjnych urządzeń do określania gęstości i ciężaru ciała do jego objętości (ciężaru właściwego) płynów wiertniczych. Składa się z podstawy, ramienia z kubkiem, pokrywy, krawędzi ostrza, ciężarka, wbudowanej poziomicy i przeciwwagi.

Wysokiej jakości obudowa z tworzywa sztucznego chroni wagę podczas transportu i zapewnia bezpieczną podstawę w miejscu użytkowani

Pobierz kartę techniczną w formacie PDf