FILTRY SZCZELINOWE

Filtry szczelinowe to rury z PVC mające cięcia, zwykle na całej powier-zchni, aby maksymalnie wykorzystać zdolność przechwytywania. Szc-zeliny są ułożone poziomo w stosunku do głównej osi rur. Badania dowodzą, że poziome otwory mają wysoką skuteczność hydrauliczną i doskonale znoszą zgniecenia, dzięki łukowej formie materiału wokół otworu.Są one wykorzystywane głównie do budowy studni artezyjskich, dre-naży, itp. na terenie drobno ziarnistym. Produkt jest realizowany wg po-trzeb klienta: długość i liczba cięć zależą od wymaganej powierzchni otwarcia ponadto, mogą być wykonane na jednej, dwóch, trzech lub czterech bokach rury (zob.rys.1), natomiast szerokość szczelin zależy od granulometrii terenu.

NASZ ASORTYMENT
Średnica: od 33 do 630 mm.
Grubość: od 4,2 do 24,0 mm S
Szczeliny: od 0,2 do 5,0 mm
Złącza: gwintowane M/Ż z kielichem, gwintowane w ściance, na życzenie również klejone.

Fig. 1 – Obraz przekroju cięć wykonanych z jednej, dwóch i trzech stron.

 

Fig. 2 Obraz przekroju cięć wykonanych z trzech i czterech stron

ŚREDNICA
ZEWN
SZEROKOŚĆ SZCZELINY mm
0,20 – 0,250,30 – 0,400,50 – 0,701,001,502,003,00
mmcaleotwarta
pow.
m3/h/
mt
otwarta
pow.
m3/h/
mt
otwarta
pow.
m3/h/
mt
otwarta
pow.
m3/h/
mt
otwarta
pow.
m3/h/
mt
otwarta
pow.
m3/h/
mt
otwarta
pow.
m3/h/
mt

60

2”

3,50
%

0,60

5,00
%

0,80

6,00
%

1,00

8,50
%

1,50

9,20
%

1,60

11,0
%

2,00

12,00
%

2,10

75

2” 1/2

3,50
%

0,75

5,00
%

1,00

6,00
%

1,30

8,50
%

1,80

9,20
%

1,90

11,0
%

2,30

12,00
%

2,50

89

3”

3,50
%

0,90

5,00
%

1,30

6,00
%

1,50

8,50
%

2,20

9,20
%

2,50

11,0
%

2,80

12,00
%

3,00

114

4”

3,50
%

1,10

5,00
%

1,60

6,00
%

2,00

8,50
%

2,70

9,20
%

3,00

11,0
%

3,50

12,00
%

4,00

125

4” 1/2

3,50
%

1,30

5,00
%

1,80

6,00
%

2,20

8,50
%

3,00

9,20
%

3,30

11,0
%

3,80

12,00
%

4,50

140

5”

4,00
%

1,60

5,00
%

2,20

6,00
%

2,40

7,50
%

3,00

8,00
%

3,30

11,0
%

4,50

12,00
%

5,00

160

6”

 

 

5,00
%

2,30

6,00
%

2,70

7,50
%

3,80

8,00
%

4,00

11,0
%

5,00

12,0 0
%

6,00

165

--

 

 

5,00
%

2,30

5,50
%

2,70

7,50
%

3,80

8,00
%

4,00

11,00
%

5,00

12,00
%

6,00

170

--

 

 

5,00
%

2,30

5,50
%

2,70

7,50
%

3,80

8,00
%

4,50

11,0
%

5,50

12,00
%

6,50

180

6” 1/2

 

 

5,00
%

2,50

5,50
%

2,90

7,50
%

4,00

8,00
%

4,80

11,0
%

5,90

12,00
%

7,00

200

7”

 

 

4,50
%

2,50

5,50
%

2,90

7,50
%

4,50

8,00
%

5,00

11,0
%

6,50

12,00
%

7,50

225

8”

 

 

 

 

5,50
%

3,40

7,50
%

5,00

8,00
%

5,50

11,0
%

7,50

12,00
%

9,00

250

9”

 

 

 

 

4,50
%

3,50

7,00
%

5,00

8,00
%

6,00

10,0
%

7,50

12,00
%

9,00

280

10”

 

 

 

 

4,50
%

4,00

7,00
%

5,90

8,00
%

6,50

10,0
%

8,20

12,00
%

10,30

315

--

 

 

 

 

 

 

7,00
%

7,00

8,00
%

7,80

10,0
%

9,50

12,00
%

11,50

330

12”

 

 

 

 

 

 

7,00
%

7,00

8,00
%

7,80

10,0
%

9,50

12,00
%

11,50

400

14”

 

 

 

 

 

 

7,00
%

8,00

8,00
%

9,50

10,0
%

12,00

12,00
%

15,00

Pobierz kartę techniczną w formacie PDf