PRODUKTY ZE STALI

Rury i filtry ze stali węglowej, stali nierdzewnej i ocynkowanej, certyfikowane.

RURY ZE STALI WĘGLOWEJ

Rury ze stali węglowej mają wiele zastosowań sprawdzając się w szc-zególności tam, gdzie warunki położenia rur lub terenu wymagają wy-sokiej odporności mechanicznej wyrobu.

RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wybór nierdzewnej stali inox do realizacji studni artezyjskiej zapewnia długoletnią wytrzymałość i odporność.

RURY OCYNKOWANE Z MUFĄ I NAKRĘTKĄ

Rury ocynkowane z mufą i nakrętką są wykonane ze stali węglowej, zgrzewane wzdłużnie zgodnie z normą UNI EN 10255 i cynkowane na gorąco do kontaktu z wodą pitną, zgodnie z normą UNI EN 10240 A.1.

RURY ZE WZMOCNIONĄ MUFĄ „OLIVA“

Rury ze wzmocnioną mufą „oliva“ są wykonane z rur ze szwem lub bez szwu o dużej grubości, ocynkowanych ogniowo. Połączenia mają wal-cowy gwint i tuleję.

KOLUMNY RUROWE KOŁNIERZOWE

Kolumny kołnierzowe zostały zaprojektowane specjalnie do połączenia pomp zatapialnych, gdyż tego typu połączenie znosi, bez obciążania kolumny, siłę skrętu wynikającą z włączenia pompy i naprężeń wy-nikających z jej działania.

FILTR MOSTKOWY

Filtry mostkowe są wykonane z arkuszy stali węglowej lub pobijanej sta-li nierdzewnej, kalandrowanej i zgrzewanej wzdłużnie.

FILTRY PRZELOTOWE

Filtry przelotowe są wykonane z arkuszy stali węglowej lub pobijanej stali nierdzewnej kalandrowanej i zgrzewanej wzdłużnie.

FILTRY SPIRALNE

Filtr spiralny to produkt całkowicie innowacyjny i skuteczny.