Ultragel

Bentonit do płuczki wiertniczej o wysokiej wydajności

Ultra Gel to glinka na bazie bentonitu sodowego, wyjątkowo wydajna, z dodatkiem specjalnego suchego polimeru. Produkt do użytku podczas odwier-tów z wykorzystaniem cieczy, służy do zachowania stanu otworu w trakcie odwiertu. Zalecany szczególnie do gruntów porowatych o dużej przemakalności (piasek/żwir), gdyż stanowi optymalny panel filtracyjny nieprzepuszczalny i sta-bilizujący otwór lub w chwili wystąpienia problemów podczas czyszczenia otwo-ru, gdyż dysponuje doskonałą siłą żelową.

PRZYGOTOWANIE I ZASTOSOWANIE: Proporcje służące do przygotowania mieszanki Ultra Gel dotyczą słodkiej wody: czystość wody wpływa na skutecz-ność bentonitu. W celu uzyskania lepszych rezultatów zaleca się dodanie do wody węglanu sody do osiągnięcia odczynnika pH równego 8,5 – 9,5. Użyć mieszalnika i zasobnika i powoli dodawać bentonit.

PROPORCJE DO PRZYGOTOWANIA MIESZANKI ULTRA GEL:

  • Warunki normalne: 20/30 Kg
  • Piasek i żwir: 25/35 Kg
  • Kontrola wycieku cieczy: 35/60 Kg

GĘSTOŚĆ POZORNA:

  • Kg 2,6/Liter

Pobierz kartę techniczną w formacie PDf