COMPACTONIT

Środek uszczelniający – bentonit w grudkach służący do uszc-zelniania przestrzeni pierścieniowej. Tworzy stałą i nieprzemakalną powłokę zabezpieczającą… Wykonany z naturalnego bentonitu pozbawionego substancji organicznych, o silnym stopniu spęczniania.

Opracowany dla przemysłu zaj-mującego się monitorowaniem wód podgruntowych w celu stworzenia uszczel-niacza chemicznie udarnego, o wysokim stopniu nieprzepuszczalności i ela-styczności, izolującego elementy filtrujące studni monitorujących i stanowiącego optymalne uszczelnienie dla opuszczonych i niewykorzystywanych studni.

WŁAŚCIWOŚCI

  • Zakres przepuszczalności: < E10-11
  • Objętność spęczniania: > 400 (po 24 godz)
  • Prędkość opadania: 24 (m/min)
  • Start spęczniania: 15 minut
  • Średnica grudek: 8 mm
  • Długość grudek: 5 -15 mm
  • Gęstość pozorna: 1,10 g/ml

Pobierz kartę techniczną w formacie PDf