PRODUKTY Z PVC

Rury i filtry wykonane z nietoksycznych materiałów najwyższej jakości, odpowiednie do stosowania z wodą pitną, solidne, łatwe do wkręcenia, na życzenie również zgodne z wymaganiami normy DIN 4925.

Certyfikat zgodności dotyczący stosowania do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wydany przez spółkę Arpa
Certyfikat zgodności dotyczący stosowania do wody pitnej, wydany przez spółkę Neotron

RURY Z PVC

Produkowane przez naszą firmę rury z PVC są wykonane z materiałów o najwyższej jakości które, dzięki ich właściwościom chemicznym i fizycznym, zapewniają długi okres eksploatacji i zabezpieczają rury pr-zed korozją wynikającą z działania bardzo żrących cieczy lub prądów błądzących.

FILTRY SZCZELINOWE

Filtry szczelinowe to rury z PVC mające cięcia, zwykle na całej powier-zchni, aby maksymalnie wykorzystać zdolność przechwytywania.

FILTRY KARBOWANE

Karbowane rury z PVC i filtry są wykonane z materiałów nietoksycznych i spełniają wymagania podane w rozporządzeniu ministerialnym nr 174 z dnia 4/6/2004.

FILTRY OMIKRON

Filtry omicron składają się perforowanej rury z PVC owiniętej w stalowe płótno inox.

FILTRY SZCZELINOWE Z POWŁOKĄ Z GEOTKANINY

Filtry szczelinowe mogą być pokryte powłoką z geotkaniny do specja-lnych zastosowań, jak drenaż, itp.