Bentogel HP2

Bentogel HP2 to bentonit do odwiertów wykonywanych przy użyciu cieczy. Otrzymana mieszanka ma doskonałą płynność i jest szczególnie zalecana w warunkach wymagających niskiego stężenia bentonitu w mieszance. Bentonit do twardego lub żwirowatego gruntu, z powodu szybkiego nawilżania i wytwarzania lepkości, która utrzymuje się bez zmian w ciągu 24 godzin.

Pobierz kartę techniczną w formacie PDf