Grupa Muovitech jest europejskim liderem w dziedzinie produktów energii geotermalnej, a jej główna siedziba znajduje się w Borås (Szwecja), gdzie zbudowano pierwszy zakład; inne fabryki znajdują się w Finlandii, Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA.

Od ponad 15 lat Muovitech opracowuje i buduje, bezpośrednio w swoich fabrykach, wszystkie komponenty do mieszkaniowych i komercyjnych projektów geotermalnych. Ich innowacyjne produkty przyczyniają się do lepszego klimatu na Ziemi i do zmniejszenia emisji gazów kopalnych.

TurboCollector ® to najnowsza sonda geotermalna, wysoce zaawansowana opatentowana technologia z wewnętrznymi żebrami spiralnymi, która w porównaniu do zwykłej sondy (z gładką / płaską rurką wewnętrzną) zapewnia lepszą wymianę ciepła z ziemią.

PRZEWODNOŚĆ / ODPORNOŚĆ

Ilość energii, którą można wymienić między glebą a płynem termo nośnym krążącym w sondzie geotermalnej, zależy od dwóch czynników: przewodności cieplnej gleby i oporu cieplnego studni (Rb).

Rodzaj gleby i jej zdolność wymiany są powiązane z sytuacją geologiczną, której projektant nie może zmienić, przeciwnie, opór cieplny studni można zmniejszyć poprzez staranne planowanie.

Rezystancja termiczna Rb zależy od wielu współczynników: rezystancji konwekcyjnej płynu, rezystancji termicznej płynu / rurki, efektu zwarcia między rurami zasilającymi i powrotnymi, rezystancji termicznej rur, rezystancji styku rurki z materiałem wypełniającym, rezystancji przewodzącej materiał wypełniający i odporność na kontakt między glebą a materiałem wypełniającym. Pierwsze trzy parametry można zmniejszyć, zwiększając natężenie przepływu płynu, ale zwiększenie natężenia przepływu ma pewne skutki uboczne dla wydajności pompy ciepła. Konieczne jest zatem dysponowanie precyzyjną i naukowo uzasadnioną metodą obliczeniową, aby zapewnić optymalny system działający w długim okresie.

ZMNIEJSZ ODPORNOŚĆ TERMICZNĄ

Liczba w prawym górnym rogu pokazuje, że wyższe prędkości przepływu mogą poprawić wydajność systemu dzięki zmniejszeniu oporu cieplnego, jednak ta zaleta pociąga za sobą wzrost zużycia obwodu. Pompa obiegowa musi pokonać spadek ciśnienia, co oznacza, że ​​im większy spadek ciśnienia, tym większa niezbędna moc pompy obiegowej i jej zużycie energii.

MAŁA ZMIANA PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU MOŻE SPOWODOWAĆ DUŻĄ ZMIANĘ STRAT CIŚNIENIA

Schemat z boku pokazuje, że niewielkie zmiany natężenia przepływu prowadzą do znacznego wzrostu spadków ciśnienia, w rzeczywistości spadek ciśnienia jest proporcjonalny do kwadratu natężenia przepływu. Jednocześnie zużycie pompy zależy liniowo zarówno od spadku ciśnienia, jak i prędkości przepływu. Ważną konsekwencją jest to, że zużycie pompy obiegowej jest proporcjonalne do sześcianu natężenia przepływu. Zużycie pompy jest niezbędne i odgrywa ważną rolę w obliczaniu współczynnika wydajności systemu, znanego jako COP. Można zatem stwierdzić, że określenie prawidłowego natężenia przepływu w systemie GSHP ma fundamentalne znaczenie, a współczynnik COP systemu zostanie zmaksymalizowany, jeśli natężenie przepływu będzie miało wartość optymalną.

DOBRY UKŁAD GEOTERMALNY MA NASTĘPUJĄCĄ CHARAKTERYSTYKĘ:

  • Wysoka wydajność wymiany z podłożem (o zmniejszonej odporności termicznej), szczególnie przy obciążeniach szczytowych.
  • Burzliwy, a zatem bardzo wydajny system handlu.
  • Spadki ciśnienia są wystarczająco małe, aby zminimalizować zużycie pompy obiegowej

 

BADANIA I ROZWÓJ

MuoviTech przeprowadził projekty badawcze mające na celu poprawę wydajności systemów geotermalnych poprzez zmniejszenie oporu cieplnego Rb. Na podstawie tych badań opracowano konkretny geo wymiennik z turbulentnym (pasywnym) mechanizmem znany jako Turbo Collector®. Dzięki opatentowanej geometrii, złożonej z wewnętrznych śrubowych „skrzydeł”, TurboCollector® poprawia wydajność systemów GSHP.

WNIOSKI

Przy projektowaniu systemu geotermalnego GSHP należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników, z punktu widzenia sond szybkość przepływu ma podstawowe znaczenie, ponieważ ma istotny wpływ na spadek ciśnienia i zużycie pomp obiegowych.

  • TurboCollector® umożliwia zmniejszenie prędkości przepływu do 10-20% zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia
  • Zmniejszenie przepływu zmniejsza zużycie pomp obiegowych, które będzie trwać dłużej.

CERTYFIKATY

P-mark by SP SITAC. SC1106-11. INSTA SBC 12201 EN 12201:2003.

SKZ A 759.